Welkom op onze site .

Roofvogels zijn onze grote passie!’

Op deze site kan u terecht voor volgende zaken:

* onze activiteiten in clubverband

* onze verschillende roofvogels/uilen

* een korte bespreking van onze vogels

* een lijst met de soorten waarmee we kweken

* een fotohoek

* de evenementen waar u ons kan terugvinden

_

**